Infolinia 22 88 777 00

Polityka Prywatności Care Experts Sp. z o.o.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową.
W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Care Experts Sp. z o. o ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników serwisu www.medicoversenior.pl

Administrowanie danymi osobowymi

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662. – dalej „Ustawa”) Care Experts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 informuje, że jest Administratorem podanych przez Państwa
w dedykowanych formularzach danych osobowych. Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego znajdującego się w serwisie www.careexperts.pl wymaga zaznaczenia stosownych zgód dotyczących przekazania danych osobowych znajdujących się w formularzu.

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach kontaktu, udzielania dodatkowych informacji o oferowanych produktach, marketingu produktów własnych, świadczenia usług opiekuńczych, zarządzania usługami opiekuńczymi, finansowych oraz archiwalno – statystycznych.

W każdym przypadku podanie danych osobowych w formularzach kontaktowych w serwisie www.medicoversenior.pl Spółki jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662. – dalej „Ustawa”) przysługuje Państwu prawo do:

 • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
 • dostępu do danych osobowych,
 • zmieniania tych danych,
 • żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych
 • otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa.
 • Zrealizowanie tych uprawnień jest możliwe za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

  Aktualizacji danych osobowych w zakresie danych teleadresowych, adresu e-mail oraz nr telefonu kontaktowego możecie Państwo dokonać w każdej chwili kontaktując się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem wiadomości e-mail: kontakt@medicoversenior.pl lub telefonicznie: 22 88 777 00.

  Dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisu www.careexperts.pl nie są udostępniane osobom trzecim i innym podmiotom, za wyjątkiem wyrażenia przez Użytkownika zgody na udostępnienie danych osobowych lub sytuacji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

  Bezpośredni dostęp do danych osobowych Użytkowników posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Administratora, posiadający odpowiednie upoważnienia.

  Osoby uprawnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.

  Care Experts Sp. z o. o zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych