Infolinia 22 88 777 00

Baza Wiedzy

Człowiek jest istotą społeczną. Potrzeba kontaktu z drugą osobą jest wpisana w jego naturę. Długotrwała samotność, o ile nie wynika z własnej decyzji, ma negatywny wpływ na jakość życia, może prowadzić do obniżenia nastroju, depresji oraz chorób somatycznych. …

Demencja, nazywana także otępieniem, oznacza osłabienie sprawności uszkodzonego mózgu. Obecnie częściej używa się określenia: zaburzenia poznawcze/neuropoznawcze. Jedną z częstych chorób demencyjnych jest choroba Alzheimera. To przewlekła, postępująca choroba mózgu. Demencja i Alzheimer wymagają odpowiedniego rozpoznania, leczenia, terapii. Diagnoza, …

Udar mózgu to cały zespół objawów neurologicznych. Nagłe zaburzenie krążenia uniemożliwia przepływanie krwi do tkanki mózgowej, co powoduje zaburzenie działania całego organizmu i stanowi zagrożenie dla życia. Chory musi być jak najszybciej hospitalizowany. Szacuje się, że na świecie …

Depresja należy do zaburzeń afektywnych. Jej cechy to m.in.: lęki, obniżenie nastroju, działań psychoruchowych, zaburzeniami funkcjonowania dzień-noc. Depresja u osób starszych jest szczególna, bo w tym wieku czynniki biologiczne zaczynają przeważać nad społeczno-kulturowymi. Specyfika depresji w starszym wieku …

Choroba Alzheimera jest nieuleczalną chorobą zwyrodnieniową mózgu. Ubytki w korze mózgowej i hipokampie wpływają na pracę mózgu. Początkowe zaburzenia pamięci prowadzą do otępienia, a to uniemożliwia normalne funkcjonowanie osoby chorej, wpływa też znacząco na rodzinę i bliskich. W …

Nazwa leczenie paliatywne pochodzi od łac. pallium (płaszcz obszerny), palliatus (otulanie płaszczem cierpiącego chorego). Model takiej opieki został opracowany w 1967 roku przez Cicely Saunders. Z metod leczenia paliatywnego można korzystać już na etapie rozpoznania choroby (mówi się …

Pamięć jest czymś niezwykłym. Magazynuje informacje, skojarzenia, wrażenia. Pamięć dzieli się według różnych kryteriów, m.in. ze względu na czas: pamięć ultrakrótkotrwała, krótkotrwała (w tym mieści się pamięć operacyjna, czyli zapamiętanie na krótki czas do siedmiu elementów informacji), wreszcie …

Choroba Alzheimera jest nieuleczalna i rozwija się często długo przed ostateczną diagnozą. Na całym świecie choruje ponad 45 mln osób, a do 2050 roku liczba ta ma wzrosnąć trzykrotnie. Dlatego tak ważne są testy pozwalające na wcześniejsze wykrycie …

Starzenie się organizmu i towarzyszące lub przebyte choroby wpływają na stan fizyczny i psychiczny starszych osób. W grupie wiekowej 65+ komfort w tych dziedzinach życia często zmienia się na niekorzyść. Aktywność fizyczna, w tym odpowiednio dobrane ćwiczenia mogą …

Stwardnienie rozsiane (SM) to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Jest chorobą nieuleczalną i przewlekłą. Tak zwana triada objawów stwardnienia rozsianego sformułowana w XIX wieku obejmowała: oczopląs, drżenie, skandującą mowę. Dziś potrafimy wyróżnić o wiele więcej objawów stwardnienia rozsianego, a …