Infolinia 22 88 777 00

Baza Wiedzy

Parkinsonizm może pojawiać się w wyniku chorób neurodegradacyjnych, zmian miażdżycowych w tętnicach, stosowania leków. Jego objawy mogą być mylone z oznakami choroby Parkinsona. Nie ma jednej metody diagnostycznej ani jednego sposobu leczenia parkinsonizmu – są one zależne od …

Unieruchomienie pacjenta spowodowane stanem chorobowym stwarza duże ryzyko powstawania odleżyn. Odleżyny – mimo postępu, jaki dokonał się w ostatnich latach w profilaktyce i metodach ich leczenia – nadal pozostają dużym problemem pielęgnacyjnym i od lat stanowią duży problem …

Gdy bliski zapada na demencję lub chorobę Alzheimera, jego umysł zaczyna funkcjonować inaczej. Opieka nad chorym na Alzheimera to wyzwanie, a rodzinie zazwyczaj niezwykle trudno jest odnaleźć się w nowej sytuacji, trudno zrozumieć, dlaczego bliski reaguje zniecierpliwieniem, zdenerwowaniem, …

Kiedy bliski ma demencję lub gdy choroba Alzheimera zaczyna siać coraz większe spustoszenie w jego umyśle, odbierając mu z każdym dniem cząstkę jego dawnego ja, a przede wszystkim zdolność do samodzielnego funkcjonowania, ciężar opieki, odpowiedzialności za zdrowie i …

Człowiek jest istotą społeczną. Potrzeba kontaktu z drugą osobą jest wpisana w jego naturę. Długotrwała samotność, o ile nie wynika z własnej decyzji, ma negatywny wpływ na jakość życia, może prowadzić do obniżenia nastroju, depresji oraz chorób somatycznych. …

Demencja, nazywana także otępieniem, oznacza osłabienie sprawności uszkodzonego mózgu. Obecnie częściej używa się określenia: zaburzenia poznawcze/neuropoznawcze. Jedną z częstych chorób demencyjnych jest choroba Alzheimera. To przewlekła, postępująca choroba mózgu. Demencja i Alzheimer wymagają odpowiedniego rozpoznania, leczenia, terapii. Diagnoza, …

Udar mózgu to cały zespół objawów neurologicznych. Nagłe zaburzenie krążenia uniemożliwia przepływanie krwi do tkanki mózgowej, co powoduje zaburzenie działania całego organizmu i stanowi zagrożenie dla życia. Chory musi być jak najszybciej hospitalizowany. Szacuje się, że na świecie …

Depresja należy do zaburzeń afektywnych. Jej cechy to m.in.: lęki, obniżenie nastroju, działań psychoruchowych, zaburzeniami funkcjonowania dzień-noc. Depresja u osób starszych jest szczególna, bo w tym wieku czynniki biologiczne zaczynają przeważać nad społeczno-kulturowymi. Specyfika depresji w starszym wieku …

Choroba Alzheimera jest nieuleczalną chorobą zwyrodnieniową mózgu. Ubytki w korze mózgowej i hipokampie wpływają na pracę mózgu. Początkowe zaburzenia pamięci prowadzą do otępienia, a to uniemożliwia normalne funkcjonowanie osoby chorej, wpływa też znacząco na rodzinę i bliskich. W …

Nazwa leczenie paliatywne pochodzi od łac. pallium (płaszcz obszerny), palliatus (otulanie płaszczem cierpiącego chorego). Model takiej opieki został opracowany w 1967 roku przez Cicely Saunders. Z metod leczenia paliatywnego można korzystać już na etapie rozpoznania choroby (mówi się …