Infolinia 22 88 777 00

Baza Wiedzy

Pamięć jest czymś niezwykłym. Magazynuje informacje, skojarzenia, wrażenia. Pamięć dzieli się według różnych kryteriów, m.in. ze względu na czas: pamięć ultrakrótkotrwała, krótkotrwała (w tym mieści się pamięć operacyjna, czyli zapamiętanie na krótki czas do siedmiu elementów informacji), wreszcie …

Choroba Alzheimera jest nieuleczalna i rozwija się często długo przed ostateczną diagnozą. Na całym świecie choruje ponad 45 mln osób, a do 2050 roku liczba ta ma wzrosnąć trzykrotnie. Dlatego tak ważne są testy pozwalające na wcześniejsze wykrycie …

Starzenie się organizmu i towarzyszące lub przebyte choroby wpływają na stan fizyczny i psychiczny starszych osób. W grupie wiekowej 65+ komfort tych dziedzinach życia często zmienia się na niekorzyść. Aktywność fizyczna, w tym odpowiednio dobrane ćwiczenia mogą pomóc. …

Stwardnienie rozsiane (SM) to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Jest chorobą nieuleczalną i przewlekłą. Tak zwana triada objawów stwardnienia rozsianego sformułowana w XIX wieku obejmowała: oczopląs, drżenie, skandującą mowę. Dziś potrafimy lepiej diagnozować chorobę, rozpoznajemy też o wiele więcej …

Stwardnienie rozsiane (SM) jest nieuleczalną chorobą układu odpornościowego. Sprawia, że niszczeje mielina otaczająca włókna nerwowe centralnego systemu nerwowego. Zaburzone zostają m.in.: funkcje poznawcze i seksualne, koordynacja ruchów, napięcie mięśni. Chorzy odczuwają też ciągły ból. Stwardnienie rozsiane jest chorobą …

Choroba Parkinsona jest najczęściej występującym schorzeniem neurodegeneracyjnym. Przede wszystkim dotyka osoby po 60. roku życia. Pierwszy opisał ją w 1817 roku James Parkinson – użył sformułowania „drżączka poraźna”. Główne objawy choroby Parkinsona to zaburzenia motoryczne: chodu, równowagi, drżenie …

Z wiekiem maleją lub – w wyniku chorób – zanikają funkcje poznawcze człowieka, słabnie też układ ruchowy i inne funkcje organizmu. Znacząco obniża to komfort życia. O ile genów czy historii medycznej nie możemy zmienić, o tyle zmiana …

Stwardnienie rozsiane (Sclerosis Multiplex – SM) to choroba przewlekła, obecna na całym świecie. Ma podłoże autoimmunologiczne i jest jedną z najczęstszych chorób układu nerwowego. W stwardnieniu rozsianym ośrodkowy układ nerwowy ulega degeneracji. Komórki układu odpornościowego niszczą mielinę wokół …

Choroby wieku podeszłego (inaczej: choroby starcze), to schorzenia pojawiające się u seniorów. Według prognozy dla Polski sporządzonej przez ONZ (na lata 2000-2050), liczba Polaków w wieku 60-64 wzrośnie o ponad 50%. W naszym społeczeństwie osób w wieku 75-79 …

Na całym świecie ponad 40 mln. ludzi zmaga się z chorobą Alzheimera. Dotyka ona głównie osoby po 65. roku życia, a jeszcze większy procent zachorowań jest po 80. roku życia. Alzheimer prowadzi do nieodwracalnych zmian w mózgu. Wywołuje …